Uwagi PKE OP do MPZP – Brzeźno rejon alei Hallera

i ulicy Jantarowej II – plan 0315

Facebooktwitterpinterestmail

W ostatni  piątek, o godz 14,  byłam w miejscu,  na styku z terenem którego dotyczy plan 0315 w Gdańsku, czyli na trakcie spacerowym w przedłużeniu al. JPII do molo. Nieprzerwany ciąg spacerowiczów szedł w kierunku morza lub wracał stamtąd.
Czy ludzie ci będą szczęśliwi, widząc przed kanałem odprowadzającym wody opadowe z Brzeźna do morza, regularną dwupasmową ulicę o szer. 12 m z na końcu z placem do zawracania 20 m i dalej, blisko ścieżki spacerowej wzdłuż morza drugą taką ulicę, tylko szerszą, bo 14 m z placem do zawracania 36 m, oczywiście to wszystko pokryte asfaltem?

Między tymi ulicami projekt mpzp przewiduje dwa obszary zabudowane, pierwszy przed kanałem 1,17 ha zabudowany 2 budynkami o podstawie 1500 m2 i jednym 84 0m2 o wysokości 7 pięter, dalej lasek 1,73 ha i następny, większy teren, bo 4,8 ha zabudowany 7 budynkami, 6 z nich o podstawie 1500 m2, jeden – 600 m2, o wysokości 7 pięter!

Co to jest?  Galeria Bałtycka nad morzem? Tylko po co? Hotel dla bogatych ze sklepami na parterze, czy lokale na wynajem? Czy tego nam brakuje?

Jeszcze jedna atrakcja, garaże podziemne – na działce 1,17 ha 2340m2, mogą być dwupoziomowe, na działce 4,8 ha 9600m2, mogą być dwupoziomowe!  To jeszcze nie wszystko, mamy regularny parking od strony Hallera 10900 m2.

Czyli zapraszamy, zjeżdżajcie samochodami nad morze, będzie nam milej!

Przy drodze ziemnej od Hallera w stronę traktu pieszo-rowerowego widziałam na drzewach czerwone znaki, głównie na dorodnych brzozach, czy to wycinka wyprzedzająca, aby potem mieszkańcy nie mieli pretensji do inwestora?

A Polska deklaruje ograniczenie emisji na poziomie UE i w Krajowym Planie Energetyka i Klimat, dotyczy on również Gdańska. Mamy dbać o bioróżnorodność.

Parę dni temu brałam udział jako ogólnopolska Koalicja Klimatyczna w opiniowaniu rządowego projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Plan przewiduje, aby tam gdzie tylko jest to możliwe zatrzymywanie wód opadowych, aby m.in. zasilać zbiorniki podziemne wód, które przede wszystkim są rezerwuarem wody pitnej.
A może by tak pomyśleć w Gdańsku o zatrzymaniu wód opadowych przed odprowadzeniem ich do morza?

Właśnie w obszarze mpzp 0315 biegnie kolektor odprowadzający wody opadowe z Brzeźna, może należałoby je zatrzymać w ziemnym stawie obsadzonym roślinnością, czyli urządzić ogród deszczowy, a kolektor pozostawić jako zabezpieczenie na wypadek deszczów nawalnych?

Kolektor z Brzeźna łączy się z wodami z kolektora Kołobrzeska (może teraz się on nazywa inaczej), który odprowadza wody opadowe z dużego obszaru miasta, podczyszczane w zbiorniku przed parkingiem przy ul. Czarny Dwór u wylotu al. JPII, a następnie kolektorem pod molo są odprowadzane do morza.
Może te wody należy skierować nie do morza, a do stawów w Parku Reagana?

Warto planować miasto z myślą o przyszłości, a nie kierować się bieżącą potrzebą zasilenia miejskiej kasy ze sprzedaży terenu deweloperowi pod którego życzenia chyba jest opracowywany projekt mpzp 0315, bo jako mieszkanka Gdańska, uważam, jest on przygotowany wbrew moim potrzebom ale też w niezgodzie z „Zielonym Ładem”.

Jadwiga Kopeć 18.02.2020

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Pomorski złożył uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II – plan 0315

Zachęcamy do pobrania uwag w wersji PDF:

Pobierz “Uwagi PKE-OP do MPZP 0315.pdf” Uwagi-PKE-OP-do-MPZP-0315.pdf – Pobrano 34 razy – 577 KB

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz