Celem projektu WebBaltica jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Bałtyku, promocja walorów regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnych do działań związanych z ochroną zasobów przyrodniczych. Ambicją twórców projektu WebBaltica jest sieciowanie pro-ekologicznych aktywności prowadzonych w rejonie południowego Bałtyku i konsolidacja środowiska interesariuszy zaangażowanych w działania zmierzające do minimalizacji antropopresji. Budując koncepcję projektu WebBaltica wyrażamy przekonanie, że Aglomeracja Gdańska stanowiąca największy ośrodek miejski południowego Bałtyku powinna stać się siedzibą  placówki pełniącej funkcję koordynacyjną dla powyżej opisanych działań.
Trzy Mierzeje

Trzy Mierzeje

Mierzeje Helska i Wiślana, które w 2013 znalazły się w czołówce 15 najpiękniejszych i niezwykłych przyrodniczo mierzei świata, ulegają niszczeniu pod wpływem ciągle rosnącej antropopresji. A ...

<small> Jak zatrzymać postępujące niszczenia plaż, lasów ochronnych <p> których nie posiadamy zbyt wiele….</small>

Jak zatrzymać postępujące niszczenia plaż, lasów ochronnych

których nie posiadamy zbyt wiele….

Czy rozwój Gdańska jest zgodny z konstytucyjnym zapisem zrównoważonego rozwoju? Dynamiczny rozwój gospodarki powinien się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego. O tym nikogo nie trzeba ...

<small> Specyfika Bałtyku – fauna i flora w morzu i na styku z lądem <p> – streszczenie wystąpienia </small>

Specyfika Bałtyku – fauna i flora w morzu i na styku z lądem

– streszczenie wystąpienia

Bałtyk ma od lat fatalną opinią w mediach, powszechnie uważany jest za morze zdewastowane, najbardziej zanieczyszczone na świecie, pełne zagrożeń dla zdrowia i pozbawione ryb. ...

Podsumowanie seminarium pt. Bałtyk – Morze Tematów

Podsumowanie seminarium pt. Bałtyk – Morze Tematów

30 listopada PKE OWP oficjalnie zainaugurował cykl seminariów, I Bałtyckim Interdyscyplinarnym Seminarium Edukacyjnym projektu WebBaltica „Bałtyk – Morze Tematów”. W gościnnych progach gdańskiego Hevelianum pojawiło ...

JAK  POWSTAŁ  BAŁTYK – streszczenie wystąpienia

JAK POWSTAŁ BAŁTYK – streszczenie wystąpienia

Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych na Ziemi. Jego początki związane są z końcem ostatniego zlodowacenia Skandynawskiego. Zagłębienie w skorupie ziemskiej zajmowane obecnie przez Morze ...

<small> I Bałtyckie Interdyscyplinarne Seminarium Edukacyjne <br> Bałtyk – Morze Tematów </small>

I Bałtyckie Interdyscyplinarne Seminarium Edukacyjne
Bałtyk – Morze Tematów

Polski Klub Ekologiczny i  Hevelianum zapraszają na pierwsze z cyklu z Bałtyckich Interdyscyplinarnych Seminariów Edukacyjnych BISE. Seminaria są częścią projektu Polskiego Klubu Ekologicznego „WebBaltica” finansowanego ...

Zmiany klimatyczne – spacer i rozmowy przy ognisku

Zmiany klimatyczne – spacer i rozmowy przy ognisku

W niedzielę 14 października braliśmy udział w imprezie rodzinnej zorganizowanej na Wyspie Sobieszewskiej. Uczestniczyliśmy w zabawach sportowych, w grze w piłkę, w strzelaniu z łuku. ...

V Piknik „Wyspa Przyrodników”

V Piknik „Wyspa Przyrodników”

W dniu 7.07.2018 na Wyspie Sobieszewskiej odbył się V Piknik „Wyspa Przyrodników”, którego organizatorami byli: Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING oraz Partnerzy. Polski Klub ...

O potrzebie stworzenia programu WebBaltica

O potrzebie stworzenia programu WebBaltica

 „Polska przyroda nie kończy się na plaży” ś.p. prof. dr hab. Krzysztof Skóra  Zarys pomysłu stworzenia wszechnicy „WebBaltica” dojrzewał w Polskim Klubie Ekologicznym przez wiele ...