Wpływ ferm przemysłowych na nasze życie

Facebooktwitterpinterestmail

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach w dniu 21 listopada 2023r. zorganizował debatę publiczną pt. Wpływu ferm przemysłowych na nasze życie. W trakcie debaty analizowaliśmy potrzebę powstawania ferm przemysłowych, ich znaczenie dla ludzi oraz koszty środowiskowe związane z działalnością tych obiektów, które każdy z nas. Postawiliśmy pytanie, dlaczego koszty degradacji środowiska, a zwłaszcza emisje gazów cieplarnianych i związków odorotwórczych, zanieczyszczenie gleby i wód powierzchniowych, zagrożenie epidemiologiczne i utrata bioróżnorodności, oraz wiele innych, dotykają każdego człowieka, i jak temu zapobiec?  Czy dalej musimy się przyglądać wyjątkowo okrutnym i nieetycznym traktowaniu zwierząt hodowanych na fermach przemysłowych? Porozmawialiśmy także o alternatywach dla obecnego trendu produkcji.

Jako eksperci głos zabrali:

  1. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, Polski Klub Ekologiczny – Wpływ ferm przemysłowych na klimat
  2. Marta Moraczewska-Szenfeld, Fundacja Dobre Sąsiedztwo – Wpływ ferm przemysłowych na społeczeństwo
  3. dr Jerzy Kupiec, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wpływ ferm przemysłowych na środowisko
  4. dr Tomasz Figarski, Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja – Alternatywy dla ferm przemysłowych

Nagranie z debaty jest dostępne na platformie YouTube, serdecznie zapraszamy do wysłuchania stanowisk naszych ekspertów. 

Facebooktwitterpinterestmail