Wytyczanie drogi do zdrowej planety –

Zaproszenie na konferencję online

Data: poniedziałek 11 października 2021

Organizator: Europejskie Biuro Ochrony Środowiska</span<

Facebooktwitterpinterestmail

W skali globalnej pandemia COVID-19 nadal przynosi ludzkości wiele lekcji, w szczególności na temat implikacji ingerowania w delikatną równowagę ekosystemów przez naszą wyzyskującą i destrukcyjną relację z planetą, ale także pokazuje co może się stać, jeśli damy naturze szansę „zresetować’ się.

Pandemia i związane z nią środki stymulujące gospodarkę stworzyły wyjątkową okazję do innego rodzaju resetu – szansę na zmianę orientacji szerokiej gamy polityk, tak aby były one dostosowane do sprostania głównym wyzwaniom środowiskowym naszych czasów, w szczególności zmianom klimatu, utracie różnorodności biologicznej i zanieczyszczeniu środowiska. Pandemia podkreśliła również znaczenie wzmocnienia polityk wspierających zdrowie i dobre samopoczucie, a nauka wykazała, że ​​zdrowie planety i zdrowie ludzi są ze sobą głęboko powiązane. Musimy zasadniczo unowocześnić nasze polityki promujące zdrowie i dobrostan człowieka.

W tym kontekście, w poniedziałek 11 października 2021 r. Europejskie Biuro Ochrony Środowiska – we współpracy z France Nature Environment – ​​zorganizuje doroczną konferencję online poprzedzającą francuską prezydencję w UE. Liderzy społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy spotkają się, aby omówić strategie transformacji europejskich i krajowych polityk i systemów zarządzania wpływających na naszą planetę oraz nasze zdrowie i dobrostan. Taka transformacja musi umożliwić decydentom skuteczne reagowanie na apele obywateli i społeczeństwa obywatelskiego dotyczące sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości oraz zdrowszych relacji z naszą planetą.

Zaprosimy:

  • liderów młodzieżowych, aby zaapelowali do europejskich przywódców;
  • krytycznych myślicieli do wymiany informacji o tym, jak możemy osiągnąć prawdziwie etyczną zmianę systemu;
  • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które wzmacniają podstawowe przesłania i angażują społeczeństwo.
  • Decydentów, którzy mają wpływ na wprowadzenie tak bardzo potrzebnej polityki transformacyjnej.

Pełny program konferencji oraz życiorysy prelegentów dostępne są na stronie konferencji  https://conference.eeb.org/

 

 

Facebooktwitterpinterestmail