Wyzwania dla edukacji w kształtowaniu

postaw środowiskowych w XXI wieku

Podsumowanie sondaży z konferencji Ecotransformers 2028

Facebooktwitterpinterestmail

Dobrze przygotowany i przeanalizowany „Sondaż prawdę Ci powie”.
Opierając się na sondażach przeprowadzonych ostatnio wśród odbiorców związanych z edukacją na różnych poziomach oraz aktywnością społeczną można wyciągnąć interesujące wnioski. Wszystkie ankiety jednoznacznie wykazały zbyt mały nacisk na edukację pro środowiskową a co za tym idzie niezadawalającą wiedzę na tematy związane z problemami środowiska i ochrony przyrody oraz przyczyn tych problemów. Podkreślana jest rola dobrej komunikacji społecznej, możliwość łatwej dyskusji, konsultacji i wymiany myśli oraz łatwy dostępu do dobrej jakości wiedzy merytorycznej.

Zaakcentowane zostały istotne problemy środowiskowe – antropopresja, brak znajomości fauny i flory rodzimej, organizmów inwazyjnych i form ochrony środowiska utrudniają prawidłowe postępowanie. Pomóc w poprawie postaw wobec środowiska i zrozumienie działających w nim mechanizmów może poruszanie aktualnych tematów na ogólno dostępnym portalu EkoAgora. Cenione będą możliwości publikowania na interaktywnej mapie walorów i problemów środowiskowych,  aktywne forum dyskusyjne, ciekawe i aktualne felietony oraz dobrze dobrana baza wiedzy merytorycznej.

Poza problemami dotyczącymi powietrza, wody i energii wskazywana jest konieczność przygotowania na różnych poziomach strategii rozwoju i planów miejscowych.

Joanna Lepczak-Michalska

 

Kształtowanie postaw środowiskowych jest jednym z najważniejszych wyzwań naszego stulecia. Środowisko podlega zmianom. Jest procesem, którego jesteśmy częścią i w którym mniej lub bardziej świadomie uczestniczymy. Przestrzeń, w której żyjemy jest naszą wspólną wartością ale i zarazem dobrem ograniczonym. Przestrzeń, której użytkownicy poczuwają się do odpowiedzialości za jej stan i zmiany, staje się przestrzenią obywatelską. Warunkiem jest ich upodmiotowienie.

Chcąc przyjąć współodpowiedzialność za środowisko, uczymy się uczestnictwa w jego ochronie, użytkowaniu i kształtowaniu. Współczesnym wyzwaniem cywilizacyjnym jest postulat równego dostępu wszystkich do dóbr środowiskowych, ale także obowiązek przyjęcia odpowiedzialności za te dobra.

Nie wystarcza tu wiedza podręcznikowa, niezbędne jest uczestnictwo, przez które uczymy się otwartości, współodpowiedzialności, skuteczności i spójności działań. Przestrzeń nie jest tylko strukturą, jest także procesem. Przestrzeń dzieje się!

Andrzej Baranowski

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz