Zadania – zabawy o zrównoważonym transporcie

Facebooktwitterpinterestmail

Znajdź różnice

Pojazdy silnikowe do poruszania się potrzebują energii wytworzonej z paliwa (np. benzyny, oleju napędowego, energii elektrycznej, gazu ziemnego, biopaliw). Jednak wysoko-temperaturowe spalanie paliw kopalnych w silnikach uwalnia zanieczyszczenia powietrza i CO2 do atmosfery. Emisje z różnych środków transportu zmieniały się znacznie w czasie. Emisje z międzynarodowego lotnictwa prawie się podwoiły, a z transportu drogowego wzrosły o 17% w ostatnich latach, podczas gdy emisje z transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej spadły odpowiednio o ponad 50% i prawie 37%. Sektor transportu UE jest uzależniony od ropy naftowej jako  paliwa w 94%,  z czego 90% pochodzi z importu. To sprawia, że jest on szczególnie podatny na niestabilność i zmiany na światowym rynku energii. Istnieją rozbieżności między rzeczywistymi i testowymi pomiarami NOx. Badania ICCT oszacowały, że rzeczywiste emisje NOx z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi były średnio siedem razy wyższe niż limity określone przez normę Euro 6.

Wskaż 20 różnic między rysunkami i określ jakie zmiany zaszły w tym miejscu w sposobie przemieszczania się osób i przewozu rzeczy, aby zminimalizować emisje.

Pobierz “rysunek_-1_1-znajdź-różnicę.pdf” rysunek_-1_1-znajdź-różnicę.pdf – Pobrano 9 razy – 2 MB

Pobierz “rysunek_-1_2_znajdź-różnicę.pdf” rysunek_-1_2_znajdź-różnicę.pdf – Pobrano 9 razy – 1 MB

 

 

Eliminatka

Cztery rodzaje środków transportu to drogi powietrzne, drogi lądowe, linie kolejowe i drogi wodne. Środek transportu to termin używany do opisania różnych rodzajów środków transportu używanych do przewożenia towarów lub osób z jednego miejsca w drugie. Niektóre z nich można zaobserwować w życiu codziennym. Najczęściej używane są zwizualizowane na tym rysunku.

Wskaż 10 elementów, których nie można zaliczyć do bezemisyjnych środków transportu.

Pobierz “rysunek_-2-eliminatka.pdf” rysunek_-2-eliminatka.pdf – Pobrano 9 razy – 4 MB

 

 

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz