Zapraszamy do lektury książki:
“Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju”

Facebooktwitterpinterestmail

Ukazała się elektroniczna wersja książki “Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju” 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland. Publikacja prezentuje wystąpienia i materiały ogólnopolskiej konferencji “Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland”, która odbyła się 20 marca 2017 roku w Warszawie. W skład komitetu organizacyjnego zgromadzenia wchodziły: Miasto Stołeczne Warszawa, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Instytut Biologii i Bioetyki UKSW. 

W książce można przeczytać między innymi o ewolucji idei zrównoważonego rozwoju, epistemologicznych, aksjologicznych i edukacyjnych aspektach poruszanego zagadnienia. Dzięki lekturze publikacji można poznać instrumenty zrównoważonego rozwoju oraz podejście sektorowe i horyzontalne do zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa. Nie zabrakło również rozdziału poświęconego środowisku przyrodniczemu. W nim znajdą Państwo informacje o obszarach sieci Natura 2000, wykorzystywaniu zasobów wodnych w Polsce, czy też o sytuacji Puszczy Białowieskiej.

Książka jest udostępniona bezpłatnie w Internecie http://tnfs.pl/wydawnictwa/varia  i można ją w sposób dowolny upowszechniać, do czego zachęcamy i życzymy interesującej lektury.

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj komentarz